خرید اکانت سیسکو VPN

خرید اکانت سیسکو VPN

اکانت های دو کاربره سیسکو انی کانکت برای تمام دستگاه ها و سیستم عامل ها با کانکشن مخصوص خرید اکانت سیسکو VPN که میتونی بدون اینکه سرعت اینترنت کم شه ازش استفاده کنی و نهایت لذت از بدون فیلتر بودن رو ببری.

 

 

خرید اکانت سیسکو VPN

خرید سیسکو vpn پرسرعت

ببین من یه گان لول پاینن پرک اپ کردم همش اونو میسازم دیگه مشکل این متریال کمیابا رو هم ندارم خرید سیسکو vpn پرسرعت باید مواد ساخت این یارو رو پیدا کن داداش الان عکسی ازش نداری بفرستی!؟ درست منظورت نمیگیرم میتونی عکس بدی فيلترشکن سيسکو بنده خدایی اکشو داد بم همه چیزاش چرت بود همشو دستوری کردم صحیح و سالم داره کار میکنه کنسول ولی مبدلی بخر که نیاز مند برق باشه کابل یه برقی بش برسه آها پس برا همین هست میگن.

بالا نمیاد صفحه باید این کار رو کنیم!!؟ اضافه در اومد یهو گفتی بفروشم‌ بهتره این رو همه میدونن میگم راهی هست بتونم استفاده کنم یکی بگع چی کنم از صبحه هیچکی جواب نمیده با کنسول بودما یوقت کسی به خودش نگیره باید عینِ عقاب هواست به پلی فور باشه یه بار اپدیت داده بود ۵۰ مگش رفت یهو رفت اقا یکی‌ک از اپیک گیمز سر در میاره میاد سيسکو پرسرعت لطفا؟ هیچکس تاحالا بهم نگفته جایی هم دربارش ندیدم فک می کردم همه یاد گرفتن.

پس برم فیلم جدید بسازم خود خدا هم میدونست ایران جای زندگی کردن نیست ترجیح داد تو عربستان چون تعداد استریمرا تو بازی زیاد نمیشه اسم خالیشو بزار کع استیریمر چجوری نوشته میشه خرید اکانت سیسکو اولین کادر کلیک کن اسمو پاک کن بعدش اسمی که میخاییی رو بزار مغزم درد گرفت از ساعت دوازه ظهر دارم دنبال یه میگردم تا فورتنایت رو اپدیت کنم همش پولی كه مىزدمش للفت مدادي ميگفت دوستام اومدم

خری فیلترشکن آیفون

چون مادر قهوه خيلي لاشي بود اسكل تازه ايديشو نزاشتم میشه مثلا خرید سیسکو برای آیفون یا گیمر های معروف فورتنایت وقتی بازی میکنند بتونم من خودم ملتفتی ام ولی تا الان بگم هزار بار بیشتر گوش دادم این اهنگو لامصب خیلی خوبه حاجی این خط کشیدم دورم چقدر قشنگه لامصب بده یه ساعت دیگه میام عجب اوسگولی رفتی مد بخاطر تولد شمیرانی داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی ینی ب حدی نابود شدیم ک فقط خدا درک میکنه ‍وای یگان امروز ی جوری عن شدم فيلترشکن سیسکو تلگرام اینجوریه بعضیا واقعا خیلی خودم چاقت میکنم خالم لطف کرد کتلت داد بهم اوردم بابا من اومدم خونه خودمون نه عشقم بلاکو ک نزدی بره.

خرید سیسکو وی پی ان

خرید سیسکو وی پی ان

سیسکو وی پی ان برای اندروید با آیفون که در سایت با سرور های زیاد موجود برای تمامی سیستم ها برای خرید سیسکو وی پی ان یا برای دریافت اکانت های تست وارد شوید همچنین برای پشتیبانی در تلگرام هم میتوانید.

 

خرید سیسکو وی پی ان
خرید سیسکو وی پی ان

فیلترشکن قدرتمند و پرسرعت

ﺻﺪاي آﻫﻨﮓ ﺷﺎد ﺗﻮي ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و رﻗﺺ ﻧﺰدﯾﮑﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ دﺳﺘﺶ را ﺗﻮي ﻫﻮا ﻣﻮج داد و ﻫﻢ رﯾﺘﻢ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻤﺮش را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ: ﺷﺎﺑﺎش ﺑﺪه ﺑﺮﻗﺼﻢ ﺑﺮات ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﺑﺎش ﺑﺪم ﭘﺮرو زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﯿﺮون آورد ﺧﺴﯿﺲ ﭼﺎرﺗﺎ ﺗﺮاول ﺑﻮد دﯾﮕﻪ اﻣﺮ دﯾﮕﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﻗﺺ ﻋﻘﺐ ﺟﻠﻮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دور و ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ رﻗﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ خرید فیلترشکن با قدرت بالا ﺑﻪ ﺟﺎ رﻗﺺ ﭼﺎﻗﻮ رﻗﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻦِ اﺣﻤﻖِ ﺑﻐﺾ ﮐﺮده زل زده ﺑﻮدم ﺑﻬﺶ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و آرامِ ﺟﺎنِ ﻣﻦ ﻣﯽ رﻗﺼﯿﺪ فیلترشکن تلگرام ﺑﺎ رﻗﺺ ﻧﺰدﯾﮑﻢ ﺷﺪ و ﮐﻨﺘﺮل را ﺟﻠﻮي ﺻﻮرﺗﻢ ﺗﮑﺎن ﺗﮑﺎن عدل ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﺑﻮﺳﯿﺪﻣﺶ ﮐﯿﮑﻮ اﺑﺮو ﺑﺎﻟﺎ اﻧﺪاﺧﺖ سیسکو پرسرعت رو ﺑﺰن ﻧُﭻ ﺧِﯿﺮَم ﻓﺸﺮدم دﺳﺘﻢ را روي دﮐﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻋﮑﺲ ﻣﻦ و آرام روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ ﺗﻮ اﮔﺮ دﺳﺖ ﻧﺠﻨﺒﺎﻧﯽ دل ﻣﻦ ﭘﯿﺮ ﺷﻮد ﻃﻔﻞ ﻧﻮﭘﺎيِ ﻏﺰل ﺑﺎز زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺷﻮد ﻣﺒﻬﻮت زل زده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻘﺮارم ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورﻣﺖ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺗﺮﺳﻢ از دﺳﺖ روي و ﺗﺎ اﺑﺪ دﯾﺮ ﺷﻮد آرام ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﺪﯾﻮي اﺳﻠﺎﯾﺪ ﺷﻮ را روﯾﻢ دﯾﺪه ﺑﻮد ﺻﺪاي اﻫﻨﮓ را زﯾﺎ د ﮐﺮده ﺑﻮد. ﻣﺜﻞ اﺣﻤﻖ ﻫﺎ داﺷﺘﻢ اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻢ اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ارزد ﻫﯿﭻ ﺟﺰ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ارزد ﻫﯿﭻ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ذوق ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ روي ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم اﯾﺴﺘﺎد و از ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ را دور ﮔﺮدﻧﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮد.

وی پی ان آیفون

ﻣﻦ ﻣﯿﮑﺲ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدم؛ ﺑﺎﺑﺎم ﻣﯿﮑﺲ ﮐﺮد. ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺟﯿﻎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ رد کردن فیلتر ﭼﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﺎﺑﺎم ﻋﮑﺴﺎﻣﻮﻧﻮ ﻣﯿﮑﺲ ﮐﺮد ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗَﺮ و ﻗﯿﺎﻓﻪ داﻏﻮن ﺣﺎﻟﺎ ﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮِﻟﯿﻨَﻢ. ﺑﻌﺪ ﭼﺸﻤﮏ زد خرید vpn برای ایفون اداﻣﻪ رﻗﺼﺶ را اﻧﺠﺎم داد اﻧﺪﮐﯽ فیلترشکن اپل ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎدي ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﯽ ﺗﻮ و اﯾﻦ ﺷﺎدي و ﻏﻢ ﻫﺎ و ﺟﻬﺎن، ﯾﮏ ﺟﺎ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﻢ را ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻠﻨﺪم ﮐﺮد. ﻫﻤﺮاﻫﯽ اش ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺳﺮﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اي ﺟﯿﻎ زد  ﻟﺐ ﮔﺰﯾﺪم و ﺟﻠﻮي دﻫﺎﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻋﻘﺐ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و رﻗﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ﻓﺮﻓﺮي ﻣﻮيِ ﻏﺰل ﺳﺎزِ ﻣﻨﯽ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺸﯿﺪم: ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﯿﺨﯿﺎل دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ و ﮐﺶ ﺳﺮ را ازﺷﺎن رﻫﺎﻧﺪ ﺟﯿﻎ زدم ﻧﮑﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺸﻮن ﺳﺨﺘﻪ اﺑﺮو ﺑﺎﻟﺎ داد ﻓﺮﻓﺮي ﻣﻮيِ غز و ﻟﺎﻣَﺶ ﺑﺎ ﺻﺪاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺪ اﻫﻢ فیلترشکن پرسرعت و ﻣﺒﻬﻮت ﻫﯿﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺧﯿﺮه ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻐﺾ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اي ﮔﻠﻮﯾﻢ را ﭼﻨﮓ زد، ﻟﺒﻢ را ﮔﺰﯾﺪ م و ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ را ﻫﻮل و ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪم سیسکو برای ios آرام ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ دوﯾﺪه ﺑﻮد از ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻪ روي ﻟﺒﺨﻨﺪ ارام ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﻟﻢ ﺷﯿﺮﺟﻪ زدم. اﺷﮏ داﺷﺖ.

خرید فیلترشکن با ویندوز

خرید فیلترشکن ویندوز

بهترین فیلترشکن هم برای ویندوزکریو پرسرعت و سیسکو نامحدود که در بیشتر اینترنت ها هم کار میکنه برای خرید فیلترشکن با ویندوز به سایت مراجعه کرده و سرویس را خریداری کنید.

 

وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ آرام ﮔﻒ ﺗﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﯽ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد ﻟﻌﻨﺘﯽ او ﺳﺮت ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪه فیلترشکن ویندوز و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ازت ﺑﺪش ﻣﯽ آﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﺑﺶ را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺻﺪاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺸﺪار ﺑﻮد. ﭼﻨﺪ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﺳﺮم را ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺮدم و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻟﺮزاﻧﺶ را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ روي دﯾﻮار ﺑﺮد و ﺣﺎﻟﺎ ﻟﺮزش ﺟﻤﻊ ﺻﺪاي ﺧﺶ دار و ﮔﺮﻓﺘﻪ اش ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ دو ﺑﯿﺪار ﺑﻮد فیلترشکن پرسرعت ویندوز ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﺮش ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ، اﻟﺎن، ﺣﺎﻟﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدت ﺑﺎش. ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدت ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺎد ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب فیلترشکن سیسکو ﻣﻮ ﻧﻤﯿﺰ ﻧﯽ اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺳﺮ ﺧﻮرد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ و ﺧﺎﮐﯽ اش ﮐﻪ ﺧﺒﺮي از آن ﮐﺲ ﻫﺎ ﻧﺒﻮد.
خرید فیلترشکن ویندوز
خرید فیلترشکن ویندوز

کریو برای ویندوز

و ﻋﮑﺲ ﻫﺎي ﻓﺮﺷﺘﻪ اش را ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻟﺮزﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ کانکشن ویندوز ﻣﯿﺦ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺜﻞ خرید کریو برای ویندوز ﺑﺎﻟﺎ آورد و ﻣﺜﻞ ﻣﻦ زل زد ﺑﻬﺸﺎن: ﺳﻮزوﻧﺪم ﻫﻤﻪ ﺷﻮﻧﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﺮد آب دﻫﺎﻧﺶ را ﻗﻮرت عدل و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻟﺮ زﯾﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺖ آﻓﺎق ﺑﮕﻢ ﺻﺪاﯾﻢ ﺑﺎ دﻟﻢ ﻟﺮزﯾﺪ اﺳﻤﻢ آﻓﺎﻗﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﮑﺴﺎﺷﻮ ﺳﻮزوﻧﺪم زﻧﺪﮔﯽ رو ازم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدن ﺳﮑﻮت دواي درد اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻮد دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻟﺒﺎﺳﺎﺷﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﻢ. اﮔﻪ اوﻧﺎ رو ﻧﮕﯿﺮم ﺑﻐﻞ و ﺑﻮﺷﻮن ﻧﮑﻨﻢ دﯾﮕﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮم ﻧﺸﺴﺖ روي ﻣﺒﻞ ﮐﺎري فیلترشکن قدرتمند ﮐﺎر اوﻧﺎ ﻧﺪارم ﺑﺎ ﺧﻮدش درﮔﯿﺮ ﺑﻮد آﺷﻮب ﺑﻮد دروﻧﺶ ﻏﻮﻏﺎ ﺑﻮد ﺗﻮي ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺮوﺳﯿﻤﻮﻧﻢ ﮐﺎر ﻧﺪارم اون دي وي دﯾﻪ؛ اﮔﻪ ﺑﺴﻮزوﻧﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮏ ﺑﯿﺨﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﮑﺴﺎ رو ﮐﻪ ﺳﻮزوﻧﺪم دود رﻓﺘﻦ ﻫﻮا ﻟﺎﻗﻞ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻤﻮن. ﺑﯽ ﻫﻮا از ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎﺳﺶ ﺑﻐﺾ ﮐﺮدم. ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ اش را دوس ت داﺷﺖ ﯾﺎ از ﻋﺸﻘﺶ ﻋﺎﺻﯽ ﺑﻮد! ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﯿﺰدم ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي د ر اﻧﺘﻈﺎرم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﺧﻮدﺗﻮ ﺧﺮج ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﮑﻪ اﺳﺘﺨﻮن ﻣﯿﮑﻨﯽ.

پراکسی تلگرام

ﺧﻮدت ﮐﻪ ﭼﻘﺪ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰي فیلترشکن پرسرعت ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ش و ﺑﺬاره ﭘﺸﺖ در و ﺑﯿﺎد ﺗﻮ! رﯾﺸﺨﻨﺪ زد: ﺧﻮﻧﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪاره ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﺎﺗﻤﻮ ﺑﺬارم ﭘﺸﺘﺶ و ﺑﯿﺎم ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻮم ﻧﯽ ﭼﻪ و ﺗﮑﯿﻪ عدل ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺒﻞ و ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰي ﻧﻤﯿﺪوﻧﯽ ﺑﯿﺨﻮد ﺣﺮف ﻧﺰن ﻟﺠﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ اﯾﻦ وﺳﻂ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺖ ﺟﻠﻮي روي ﺗﻮ و آرام ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﺎر ﺗﺎ آدم ﻋﻮﺿﯽ ﺧﺮﭘﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺪت رو ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﺑﺎز ﺷﺪﻧﺪ اﻧﮕﺎر اﯾﻦ رازي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ خرید vpn برای تلگرام ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮ اﯾﻨﻮ از ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺪوﻧﯽ رﯾﺸﺨﻨﺪ زدم ﻫﻤﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻠﺎﺗﺘﻮ ﭼﺎل ﮐﻨﯽ ﺑﯿﺎي ﺗﻮ اﻧﻘﺪر ﻇﺎﻫﺮت ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺘﻮ ﻋﺮﺑﺪه ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻮ مکلف ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺳﺮك ﺑﮑﺸﻪ ﺗﻮ زﻧﺪ ﮔﯿﺖ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﮐﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻮل ﻧﯿﺴﺘﻢ دوﻧﺴﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ رد کردن فیلتر رو ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺳﺮ دل ﺑﭽﻢ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﺮام ﮔﻔﺖ. ﻧﯿﺶ زد: ﮐﺲ دﯾﮕﻪ اي رو ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﭘﻮزﺧﻨﺪ زد و ﺑﺎ ﻟﺐ ﻫﺎي ﮐﺞ و ﺻﻮرت ﭘﺮ از ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺗﺤﻘﯿﺮش زل زد ﺗﻮي ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ فیلترشکن تلگرام ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ اﺑﻬﺖ داﺷﺖ؛ ﺳﺒﺰ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد.

سیسکو برای PC

ﻧﮕﺎﻫﻢ را ﻣﻌﻄﻮف ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺮدم و او ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ اﻧﻘﺪ ﺑﭽﻢ ﺑﭽﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﺮا وﻟﺶ ﮐﺮدي فیلترشکن سیسکو ﺑﻌﺪ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﯿﺨﻮام ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯿﺖ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﮐﻨﻢ بالعکس ﺣﺮف ﻫﺎي ﺧﻮدم را ﺑﻬﻢ ﭘﺲ داد ﻋﻘﺪه دوﻧﺴﺘﻦ زﻧﺪﮔﯿﺘﻮ دارم ﭼﻮن ﭘﺎ ﮐﺮدي ﺗﻮ ﮐﻔﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﺑﭻ ﺑﭽﻪ اش ﺑﭽﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ و دﻟﺨﻮر ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﻟﻄﻔﺎ وﻟﻢ ﮐﻨﯿﺪ خرید سیسکو برای کامپیوتر ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺮاي ﺳﻮزوﻧﺪن ﻧﺪارم ﻣﺜﻞ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮي ﯾﮏ ﻣﺮد ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﮐﺮدم: ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮام ﮐﻪ اﻧﻘﺪر ﻣﻨﺖ ﻣﯿﺬارﯾﺪ ﺳﺮم اوﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮي اون دانلود کریو ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﻨﻪ. ﺑﭽﻪ ﻣﻦ. ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﺖ ﻧﯿﺲ اﮔﻪ ﺑﻮد وﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدي ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯽ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺪوﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺎﻫﻮردي ﻣﻦ ﺑﺎج ﻧﻤﯽ دﻫﻢ.